De leukste christelijke datingsite van Nederland

Algemene voorwaarden


Door je aan te melden bij Opzoeknaarjou.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben als doel, de diensten die Opzoeknaarjou.nl levert, zo zuiver mogelijk aan te kunnen bieden.

Algemeen

Opzoeknaarjou.nl is een activiteit van Provina Internet Services. Provina Internet Services is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zeeland.

Adresgegevens:
Jip en Janneke 7
4421 TG Kapelle
Kvk nummer: 80810829
BTW nummer: NL861808794B01

1. Gedragsregels

1.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die je via je lidmaatschap op de site plaatst, of doorgeeft aan andere leden.

1.2 Hiervan uitgaande plaats je geen inaccuraat, beledigend, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, bedreigend, discriminerend, commercieel of illegaal materiaal op de site, noch materiaal dat de rechten van andere partijen op wat voor manier dan ook kan schaden. Mocht je inhoud van deze aard op de site aantreffen, breng ons dan op de hoogte door een e-mail te sturen via het contactformulier. 

1.3 Het is niet toegestaan in je profiel contact gegevens te vermelden zoals o.a.: telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's, gegegevens van een facebook-account en e-mail adressen. Het is niet toegestaan in je profiel een verzoek te doen om contactgegevens in welke aard dan ook. 

1.4 Hetzelfde geldt voor foto-afbeeldingen: het is niet toegestaan pornografische foto's, naaktfoto's, foto's van dieren of kinderen of foto's van personen anders dan jijzelf te plaatsen. Opzoeknaarjou.nl heeft het recht om bovengenoemde afbeeldingen zonder waarschuwing van de site te verwijderen.

1.5 Door jezelf aan te melden beloof je eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen en dat je deze informatie actueel houdt. Mocht de door jou verstrekte informatie niet juist zijn, dan behouden wij ons het recht voor om je lidmaatschap te beëindigen alsook je verdere toegang tot Opzoeknaarjou.nl te weigeren.

1.6 Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen en/of te stalken.

1.7 Het is verboden via Opzoeknaarjou producten of diensten aan te bieden tegen betaling. Ook is het niet toegestaan advertenties, kettingbrieven, "spam" of junkmail te verspreiden naar andere leden.

1.8 Het is niet toegestaan informatie over andere leden te verzamelen t.b.v. commerciële doeleinden.

1.9 Het is verboden om materiaal waarop copyright of een trademark zit te verspreiden/gebruiken op Opzoeknaarjou.nl zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

1.10 Het is verboden virussen, computer codes, files of programma's te verspreiden via de site die als doel hebben het beschadigen, verstoren, beperken of vernietigen van software, hardware of telecommunicatie middelen. Mocht je zulke bestanden aantreffen, waarschuw ons dan via het contactformulier.

1.11 Je mag geen enkel deel van de site kopiëren of gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zo is het ook verboden Opzoeknaarjou.nl als link op een andere site te plaatsen zolang hiervoor geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend.

1.12 Door je aan te melden verklaar je minimaal 18 jaar oud te zijn.

2. Eigendomsrechten

2.1 De inhoud op de site afkomstig van, en verstrekt door Opzoeknaarjou.nl valt onder het copy- en/of intellectuele eigendomsrecht. Deze informatie mag op een geen enkele manier worden gekopieerd, gepubliceerd, vermenigvuldigd, verspreid of verkocht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Opzoeknaarjou.nl.

2.2 Niets van de inhoud van deze site (foto's en/of inschrijvingen van leden, alsmede alle content/informatie van de website Opzoeknaarjou.nl) mag verveelvoudigd, gekopieerd, verspreid worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opzoeknaarjou.nl.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Opzoeknaarjou.nl is niet aansprakelijk voor verspreiding van informatie die onverhoopt is voorzien van virussen.

3.2 Opzoeknaarjou.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de website hebben verschaft en veranderingen aanbrengen in profielen en foto’s van leden of berichtenboxen, enz.

3.3 Opzoeknaarjou is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het ontvangen van teksten, berichten, enz. van overige leden die niet voldoen aan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gedragsregels.

3.4 Opzoeknaarjou.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit gebruik van onze website.

3.5 Opzoeknaarjou.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade en/of verlies door informatie en/of aanbiedingen die door of via Opzoeknaarjou beschikbaar zijn gesteld.

3.6 Opzoeknaarjou.nl is niet aansprakelijk wanneer resultaten door lidmaatschap op Opzoeknaarjou.nl tegenvallen.

3.7 Opzoeknaarjou.nl is niet aansprakelijk voor (technische) storingen of fouten en kan hier evenmin verantwoordelijk voor worden gesteld.

3.8 Opzoeknaarjou.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of verlies van gegevens ontstaan door onvoldoende beveiliging van haar kant.

4. Restitutie

4.1 Het is in geen geval mogelijk om restitutie te verkrijgen over reeds gedane betalingen, ook niet bij tegenvallende resultaten of in de volgende gevallen:
a. Wanneer Opzoeknaarjou.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is.
b. Wanneer je het lidmaatschap tussentijds wilt opzeggen of wijzigen.
c. Wanneer je de regels (zie deze Algemene Voorwaarden) niet respecteert.
d. Wanneer je een partner gevonden hebt.
e. Wanneer je valse, onjuiste of niet door Opzoeknaarjou te achterhalen adres- of persoonsgegeven opgeeft.
f. Wanneer er problemen ontstaan met betrekking tot de te betalen lidmaatschapsgelden.
g. Wanneer jouw lidmaatschap wordt beëindigd door Opzoeknaarjou, doordat je je niet conformeert aan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gedragsregels.

5. Privacy

5.1 Alle informatie die je ons verstrekt voor je profielinstellingen zal zichtbaar zijn in je persoonlijke profiel. Schuttingtaal en/of ander onacceptabel taalgebruik vallen hier niet onder en worden zonder uitleg geweigerd of verwijderd.

5.2 Persoonsgegevens worden op geen enkele manier verkocht aan of gebruikt door derden, m.u.v. een eventuele fusie, wederzijdse overname of andere samenwerking van Opzoeknaarjou.nl met een andere christelijke online contactsite.

5.3 Net als ieder ander is Opzoeknaarjou.nl verplicht informatie te verstrekken aan justitie of gerechtelijke autoriteiten, mits in het bezit van een gerechtelijk bevel, op het moment dat daar om gevraagd wordt.

5.4 Je gebruik van Opzoeknaarjou.nl en je contacten met andere leden blijven strikt privé.

5.5 Na het opzeggen van je lidmaatschap bewaren we je gegevens voor je in onze database. Op deze manier heb je de mogelijkheid je profiel op elk moment weer te activeren door simpelweg in te loggen.  

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

7. Slotbepaling

7.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen waarmee, zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden gestalte wordt gegeven.

7.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, de rechtbank in Middelburg is hiertoe bevoegd..